Kommunalskatt och kyrkoavgifter i Norrköping

 

2012

2013

2014

2015

2016

Kommunen

21,031

21,03

21,282

21,253

21,754

Landstinget

10,271

10,92

10,672

10,703

10,7

Summa kommunalskatt

31,3

31,95

31,95

31,95

32,45

Kyrkoavgifter

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

Totalt 

32,47

33,12

33,12

33,12

33,62

¹ Skatteväxling genomfördes 2012 med 42 öre på grund av att huvudmannaskapet för kollektivtrafiken flyttades från länets kommuner till landstinget.

² Skatteväxling genomfördes med 25 öre på grund av att huvudmannaskapet för hemsjukvården flyttades från landstinget till länets kommuner.

³ Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni (KS 2014/0353 § 39) om godkännande av Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. För att kompensera regionen för bortfall av kommunala bidrag framgår det av samverkansavtalet att parterna är överens om en ekonomisk reglering mellan regionen och kommunerna. Regleringen innebär att regionen från och med den 1 januari 2015 höjer skatten med 0,03 procentenheter och att respektive kommun sänker sin skattesats i motsvarande omfattning.

4 Skattehöjning med 0,50 procentenheter vilket beräknas ge ett tillskott på cirka 134 mnk för år 2016.

Hit går dina skattepengar

Hur mycket betalar du som Norrköpingsbo i skatt? Vilket resultat redovisade kommunen föregående år och till vad gick pengarna? Vad tänker kommunen satsa på i år?

På de här sidorna får du svar på frågor som har med Norrköpings kommuns ekonomi att göra.
Ekonomidirektör Petter Skill berättar var kommunskatten vi betalar tar vägen. Hur fördelas dina skattepengar i kommunens verksamheter?