Fakturor

Ny lag om krav på e-faktura

Från och med 1 april 2019 gäller en ny lag om krav på e-faktura. Läs mer här:

Nyhet om krav på e-faktura


Fakturor till kommunen

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Norrköpings kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

För att fakturan ska nå rätt mottagare inom kommunen är det viktigt att det finns ett särskilt referensnummer på fakturan. Referensnumret består av sex siffror och ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något referensnummer ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd i kommunen. Referensnumret ska anges under fältet "Er referens:" på fakturan.

På samtliga fakturor som ställs ut till kommunen ska fakturaadressen följa nedanstående struktur:

Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
601 69 Norrköping

Er referens: 012345 (exempel på sexsiffrig referenskod)

Leveransadress ska anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Norrköpings kommun tillämpar 30 dagars betaltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats.

För att underlätta fakturahanteringen ser vi gärna att vi får fakturorna helt elektroniskt, istället för i pappersform. Vi tar emot fakturor i Svefaktura-format i samarbete med företagen InExchange, Pagero och Tieto.

Vad ska framgå av fakturan? - Skatteverket

Fakturor från kommunen

Norrköpings kommun använder bankgiro som inbetalningssätt. På fakturor från oss finns det angivet vilket bankgiro och OCR-nummer som ska anges vid inbetalningen. Olika bankgiron används för olika typer av fakturor. Om du betalar med eget inbetalningskort eller via internetbank är det därför viktigt att du anger rätt bankgiro och OCR-nummer.

Om du som privatperson sköter dina bankärenden på internet kan du få e-faktura från Norrköpings kommun. Det innebär att du får fakturan presenterad i din internetbank, istället för att få en pappersfaktura med inbetalningskort skickad till dig. Med e-faktura slipper du knappa in bankgironummer, OCR-nummer, datum och belopp. Anmälan till e-faktura gör du i din internetbank.

Ett annat sätt att betala dina fakturor är via autogiro. Du får då din pappersfaktura hemskickad och beloppet dras från ditt konto på fakturans förfallodatum. Det enda du behöver göra är att se till att det finns tillräckligt mycket pengar på ditt konto för att kunna betala fakturan. Du anmäler medgivande till autogiro via din internetbank.

Om du inte betalar din faktura i tid skickas en betalningspåminnelse ut på papper. Detta gäller även om du har anmält dig till att få e-faktura. Påminnelsen skickas ut sju dagar efter fakturans förfallodatum. För barn- och äldreomsorg skickas påminnelsen ut tio dagar efter fakturans förfallodatum. Om fakturan inte betalas trots påminnelsen skickas ärendet vidare till kommunens inkassoenhet.

I vissa fall kan du beviljas anstånd med betalning av din faktura. För att få besked om detta är möjligt hör du av dig till den kontaktperson som finns angiven på fakturan, för en diskussion om förutsättningarna.

Kontakt