Rss-flöden

Hur kommer jag igång?

För att kunna bevaka en RSS-kanal behöver du ett program som kan läsa RSS-formatet. Det finns en stor mängd program för detta ändamål. Många av programmen är gratis och fungerar på en vanlig PC eller Mac. Programmen meddelar när en ny artikel publicerats. Genom att klicka på en rubrik kan du läsa hela artikeln. Flera moderna webbläsare har inbyggd funktionalitet att läsa RSS-kanaler.

Kopiera adressen för den kategori du vill hämta och klistra in den i ditt RSS-program. Programmen fungerar lite olika, så du får följa deras anvisningar för att göra rätt inställningar.

Exempel på program och tjänster som kan läsa RSS-formatet

Nämnd Adress
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Byggnads- och miljöskyddsnämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden
Kommunala företag/bolag Kommunala företag/bolag
Gymnasienämnden Gymnasienämnden
Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden
Kommunala lantmäterimyndigheten Kommunala lantmäterimyndigheten
Kommunrevision Kommunrevision
Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland
Socialnämnden Socialnämnden
Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden
Tekniska nämnden Tekniska nämnden
Valnämnden Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden
Östra Samverkansrådet Östra Samverkansrådet
Östgötateatern Östgötateatern
Utbildningsnämnden - UN Utbildningsnämnden - UN
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Norrköping Airport AB Norrköping Airport AB
Norrköping Parkering AB Norrköping Parkering AB
Norrköping Rådhus AB Norrköping Rådhus AB
Norrköping Spårvägar AB Norrköping Spårvägar AB
Norrköping Symfoniorkester AB Norrköping Symfoniorkester AB
Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköping Vatten och Avfall AB
Norrköpings kommuns Lokalförvaltning AB Norrköpings kommuns Lokalförvaltning AB
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB
Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB
Norrköping Visualisering AB Norrköping Visualisering AB