Beslut och dokument

Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll.

Alla ärenden och dokument finns inte här. Du hittar till exempel inte dokument som hör till bygg- och miljökontorets verksamhet, dessa registreras i ett annat verksamhetssystem.

I diariet hittar du också några externa användare som valt att använda kommunens system.

Söker du information om dokument eller ärenden registrerade före januari 2007 eller vill se dokumentet i fulltext kontaktar du respektive registrator via kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Sök på ett eller flera kriterier

Dokument

Dokumentets innehåll Sammanträdesprotokollsutdrag från Valdemarsviks kommunfullmäktige sammanträde 180129, KF § 7, avseende Förbundsrevision 2017 Rtög
Handläggare / Kontaktperson Jan-Anders Gredeskog
Avsändare Valdemarsviks kommunfullmäktige
Mottagare Räddningstjänsten Östra Götaland
Telefon
Nämnd Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Verksamhet Räddningstjänsten Östra Götaland (RÖG)
Registreringsdatum 2018‑02‑13
Dokumentnummer RÖG F 2018/00074
Tillhör ärende
Skyddskod Allmän handling
Diarieplan

Offentlig eller sekretessbelagd
Alla allmänna handlingar i kommunens diarium är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Skälet till att handlingar blir skyddade av sekretess kan vara att de innehåller känsliga personuppgifter.

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Mer om offentlighetsprincipen