Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-08-15

Datum för sammanträde: 2019-08-26

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-08-14

Tas ner: 2019-09-05

Datum för sammanträde: 2019-08-14

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 149

Anslaget: 2019-08-13

Tas ner: 2019-09-02

Datum för sammanträde: 2019-08-12

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 357, §358

Anslaget: 2019-08-19

Tas ner: 2019-09-12

Datum för sammanträde: 2019-08-12

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 345 - 356, § 359 - 383

Anslaget: 2019-08-22

Tas ner: 2019-09-13

Datum för sammanträde: 2019-08-14

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 104-106

Anslaget: 2019-07-31

Tas ner: 2019-08-28

Datum för sammanträde: 2019-07-31

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 541-547

Anslaget: 2019-08-14

Tas ner: 2019-09-05

Datum för sammanträde: 2019-07-31

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 548-580

Anslaget: 2019-08-14

Tas ner: 2019-09-05

Datum för sammanträde: 2019-08-14

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 581-588

Anslaget: 2019-08-21

Tas ner: 2019-09-13

Datum för sammanträde: 2019-08-21

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 68-70

Anslaget: 2019-08-15

Tas ner: 2019-09-06

Datum för sammanträde: 2019-08-15

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 100-105

Anslaget: 2019-08-15

Tas ner: 2019-09-05

Datum för sammanträde: 2019-08-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 69

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2019-07-16

Tas ner: 2019-08-31

Spinetten 2, Klockaretorpet

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2019-08-19

Tas ner: 2019-09-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-08-19

Tas ner: 2019-09-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-08-20

Tas ner: 2019-09-11

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-08-23

Tas ner: 2019-09-14

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2019-01-25

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2019-07-11

Tas ner: 2019-10-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-07-04

Tas ner: 2019-10-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-06-13

Tas ner: 2019-09-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-06-13

Tas ner: 2019-09-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-31

Tas ner: 2019-08-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-31

Tas ner: 2019-08-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-28

Tas ner: 2019-08-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-08-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-08-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-07-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-08-06

Tas ner: 2019-11-06

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-06-26

Tas ner: 2019-09-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-08-19

Tas ner: 2019-11-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-28

Tas ner: 2019-08-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-10

Tas ner: 2019-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-07-08

Tas ner: 2019-10-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-07-17

Tas ner: 2019-10-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-15

Tas ner: 2019-07-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-04

Tas ner: 2019-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-03

Tas ner: 2019-07-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-07

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor