Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-10-04

Datum för sammanträde: 2018-11-26

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-11-03

Tas ner: 2018-11-25

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 92-104

Anslaget: 2018-11-08

Tas ner: 2018-11-30

Datum för sammanträde: 2018-11-06

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 45-47

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-16

Datum för sammanträde: 2018-10-24

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 249, 254-255

Anslaget: 2018-11-02

Tas ner: 2018-11-26

Datum för sammanträde: 2018-10-24

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 248-268

Anslaget: 2018-10-26

Tas ner: 2018-11-14

Datum för sammanträde: 2018-10-15

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: §§ 159 - 167, §§ 169 - 171

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-15

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 151-154

Anslaget: 2018-11-06

Tas ner: 2018-11-27

Datum för sammanträde: 2018-10-24

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 7-12

Anslaget: 2018-10-30

Tas ner: 2018-11-21

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 447-476

Anslaget: 2018-11-06

Tas ner: 2018-11-28

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 494

Anslaget: 2018-11-09

Tas ner: 2018-11-28

Datum för sammanträde: 2018-10-23

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 157-168

Anslaget: 2018-11-10

Tas ner: 2018-12-02

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: 143-163

Anslaget: 2018-11-01

Tas ner: 2018-11-23

Datum för sammanträde: 2018-10-24

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 108-122

Anslaget: 2018-10-23

Tas ner: 2018-11-14

Datum för sammanträde: 2018-10-17

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 893-924

Anslaget: 2018-10-23

Tas ner: 2018-11-14

Datum för sammanträde: 2018-10-23

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 925-930

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-16

Datum för sammanträde: 2018-10-23

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 931-932

Anslaget: 2018-11-01

Tas ner: 2018-11-23

Datum för sammanträde: 2018-10-31

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 933-947

Anslaget: 2018-10-24

Tas ner: 2018-11-14

Datum för sammanträde: 2018-10-23

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 211, 218, 226 och 229

Anslaget: 2018-11-06

Tas ner: 2018-11-27

Datum för sammanträde: 2018-10-23

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 210-234 exkl §§ 211, 218, 226 och 229

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-15

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Paragrafer: § 163

Anslaget: 2018-10-31

Tas ner: 2018-11-22

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Paragrafer: 150-162, 164-175

Anslaget: 2018-11-01

Tas ner: 2018-11-23

Datum för sammanträde: 2018-10-24

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 92-99

Anslaget: 2018-10-29

Tas ner: 2018-11-20

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 41-44

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-16

Datum för sammanträde: 2018-10-24

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 97

Anslaget: 2018-11-05

Tas ner: 2018-11-27

Datum för sammanträde: 2018-10-24

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 96, 98-101

Anslaget: 2018-11-07

Tas ner: 2018-11-29

Datum för sammanträde: 2018-11-07

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 160-169

Anslaget: 2018-11-02

Tas ner: 2018-11-23

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 149 - 159

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-10-31

Tas ner: 2018-11-30

Agetomta 2:3 och Agetomta 2:10, Styrstad

Kungörelse

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-30

Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen)

Kungörelse

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-30

Hult 1:159 m.fl., Krokek, ändring

Kungörelse

Anslaget: 2018-10-25

Tas ner: 2018-11-30

Mauritsberg 2:22 m fl., Östra Husby, ändring

Kungörelse

Anslaget: 2018-11-12

Tas ner: 2018-12-11

Planen 4, Ektorp

Kungörelse

Anslaget: 2018-10-24

Tas ner: 2018-11-20

Styrstad 6:15, Styrstad och Rambodal

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2018-10-23

Tas ner: 2018-11-15

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2018-10-23

Tas ner: 2018-11-15

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2018-11-13

Tas ner: 2018-12-04

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: 2018-12-19

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-09-04

Tas ner: 2018-12-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-26

Tas ner: 2018-12-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-26

Tas ner: 2018-12-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-03

Tas ner: 2019-01-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-03

Tas ner: 2019-01-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-05

Tas ner: 2019-01-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-11-02

Tas ner: 2019-02-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: 2018-12-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-03

Tas ner: 2019-01-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt