Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-03-15

Datum för sammanträde: 2019-03-25

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-03-21

Tas ner: 2019-04-11

Datum för sammanträde: 2019-03-21

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 34-35

Anslaget: 2019-03-21

Tas ner: 2019-04-12

Datum för sammanträde: 2019-03-20

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 39-40

Anslaget: 2019-03-05

Tas ner: 2019-03-27

Datum för sammanträde: 2019-02-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 22-23, § 25-29, § 33-35

Anslaget: 2019-03-11

Tas ner: 2019-04-04

Datum för sammanträde: 2019-03-04

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 122-161

Anslaget: 2019-03-19

Tas ner: 2019-04-11

Datum för sammanträde: 2019-03-11

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 162 - 163

Anslaget: 2019-03-06

Tas ner: 2019-03-27

Datum för sammanträde: 2019-02-27

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 1-7

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-04-10

Datum för sammanträde: 2019-03-19

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 44, 51 och 59

Anslaget: 2019-03-12

Tas ner: 2019-04-02

Datum för sammanträde: 2019-03-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 136

Anslaget: 2019-03-14

Tas ner: 2019-04-03

Datum för sammanträde: 2019-03-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 148-155

Anslaget: 2019-03-21

Tas ner: 2019-04-11

Datum för sammanträde: 2019-03-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 137-147, 156-182

Anslaget: 2019-03-06

Tas ner: 2019-03-28

Datum för sammanträde: 2019-03-06

Organ/nämnd: Socialnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 5-7

Anslaget: 2019-03-21

Tas ner: 2019-04-19

Datum för sammanträde: 2019-03-21

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 52-53

Anslaget: 2019-02-14

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-02-13

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 22, 24

Anslaget: 2019-03-21

Tas ner: 2019-04-11

Datum för sammanträde: 2019-03-20

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 35

Anslaget: 2019-03-22

Tas ner: 2019-04-12

Datum för sammanträde: 2019-03-21

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 28, 29, 31, 34, 35

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2019-03-15

Tas ner: 2019-04-15

Skogsflyet 1, Rambodal

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2019-03-12

Tas ner: 2019-04-02

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-04-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2019-01-10

Tas ner: 2019-04-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-25

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-15

Tas ner: 2019-05-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: 2019-05-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-20

Tas ner: 2019-05-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-05

Tas ner: 2019-05-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt