Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-09-17

Datum för sammanträde: 2020-09-28

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-09-24

Tas ner: 2020-10-18

Datum för sammanträde: 2020-09-16

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 116-124,126-132

Anslaget: 2020-09-24

Tas ner: 2020-10-16

Datum för sammanträde: 2020-09-16

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 79-81, §§ 83-84, § 90, §§ 92-93, §§ 95-100, §§ 102-103

Anslaget: 2020-09-23

Tas ner: 2020-10-15

Datum för sammanträde: 2020-09-23

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 568 - 571

Anslaget: 2020-09-23

Tas ner: 2020-10-15

Datum för sammanträde: 2020-09-09

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 540 - 567

Anslaget: 2020-09-23

Tas ner: 2020-10-15

Datum för sammanträde: 2020-09-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 434 - 448

Anslaget: 2020-09-23

Tas ner: 2020-10-15

Datum för sammanträde: 2020-09-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 88 - 93, 96 - 104

Anslaget: 2020-09-22

Tas ner: 2020-10-14

Datum för sammanträde: 2020-09-09

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 175,177-181, 184-202

Anslaget: 2020-09-22

Tas ner: 2020-10-15

Datum för sammanträde: 2020-09-10

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 67 - 79

Anslaget: 2020-09-21

Tas ner: 2020-10-13

Datum för sammanträde: 2020-09-08

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 166-200 exkl §§ 167, 171, 173 och 178 omedelbar justering

Anslaget: 2020-09-18

Tas ner: 2020-10-12

Datum för sammanträde: 2020-09-03

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 59-81

Anslaget: 2020-09-18

Tas ner: 2020-10-12

Datum för sammanträde: 2020-09-10

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 122-124, 127, 129-136

Anslaget: 2020-09-17

Tas ner: 2020-10-09

Datum för sammanträde: 2020-09-16

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 121, 125-126

Anslaget: 2020-09-17

Tas ner: 2020-10-09

Datum för sammanträde: 2020-09-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 105, 114

Anslaget: 2020-09-16

Tas ner: 2020-10-08

Datum för sammanträde: 2020-09-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 94-95

Anslaget: 2020-09-16

Tas ner: 2020-10-09

Datum för sammanträde: 2020-09-16

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 125

Anslaget: 2020-09-16

Tas ner: 2020-10-08

Datum för sammanträde: 2020-09-16

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 82, 85-89, 91, 94, 101

Anslaget: 2020-09-15

Tas ner: 2020-10-08

Datum för sammanträde: 2020-09-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 417 - 428, 430 - 433

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-10-05

Datum för sammanträde: 2020-09-10

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 72

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-10-05

Datum för sammanträde: 2020-09-10

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 125, 126, 128

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-10-01

Datum för sammanträde: 2020-09-09

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 538 - 539

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-10-01

Datum för sammanträde: 2020-08-26

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 518 - 535

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-10-01

Datum för sammanträde: 2020-09-09

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 176, 182-183

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-10-01

Datum för sammanträde: 2020-09-08

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 167, 171, 173 och 178 omedelbar justering

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-10-01

Datum för sammanträde: 2020-08-28

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 63-82

Anslaget: 2020-09-08

Tas ner: 2020-10-01

Datum för sammanträde: 2020-09-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 429

Anslaget: 2020-09-08

Tas ner: 2020-09-30

Datum för sammanträde: 2020-08-31

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §128-144, §150-153

Anslaget: 2020-09-07

Tas ner: 2020-09-29

Datum för sammanträde: 2020-09-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 536, 537

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2020-09-22

Tas ner: 2020-10-14

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-10-01

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-10-01

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-09

Tas ner: 2020-09-30

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2020-09-18

Tas ner: 2020-12-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-08

Tas ner: 2020-10-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-09-04

Tas ner: 2020-12-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-31

Tas ner: 2020-11-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-28

Tas ner: 2020-11-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-17

Tas ner: 2020-11-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Anslaget: 2020-08-13

Tas ner: 2020-11-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-05

Tas ner: 2020-11-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-05

Tas ner: 2020-11-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-10-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping