Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-06-15

Tas ner: 2020-07-07

Datum för sammanträde: 2020-06-12

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 65-66

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-16

Datum för sammanträde: 2020-06-12

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 63-34, 67-83

Anslaget: 2020-06-15

Tas ner: 2020-07-07

Datum för sammanträde: 2020-06-03

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 38-58

Anslaget: 2020-06-23

Tas ner: 2020-07-15

Datum för sammanträde: 2020-06-10

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 124, 126-128, 131-153

Anslaget: 2020-06-17

Tas ner: 2020-07-09

Datum för sammanträde: 2020-06-04

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 1-6

Anslaget: 2020-06-17

Tas ner: 2020-07-09

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 7-10

Anslaget: 2020-06-16

Tas ner: 2020-07-10

Datum för sammanträde: 2020-06-15

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 108 - 116

Anslaget: 2020-06-19

Tas ner: 2020-07-13

Datum för sammanträde: 2020-06-15

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 105 - 107, 115, 117 - 127

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 86-93

Anslaget: 2020-04-24

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-04-15

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 28-34

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-07-21

Datum för sammanträde: 2020-06-24

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 43-51

Anslaget: 2020-06-17

Tas ner: 2020-07-10

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 339 - 340, § 358 - 360

Anslaget: 2020-06-23

Tas ner: 2020-07-16

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 335 - 338, § 341 - 357, § 361 - 362

Anslaget: 2020-06-25

Tas ner: 2020-07-17

Datum för sammanträde: 2020-06-17

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 25-29

Anslaget: 2020-06-12

Tas ner: 2020-07-06

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 107

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-10

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 102-106, 108-117

Anslaget: 2020-06-12

Tas ner: 2020-07-06

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 134 och 142

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-13

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 133-157 exklusive §§ 134 och 142 omedelbar justering

Anslaget: 2020-06-22

Tas ner: 2020-07-14

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 59-74

Anslaget: 2020-06-26

Tas ner: 2020-07-17

Datum för sammanträde: 2020-06-25

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 75-78

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-09

Datum för sammanträde: 2020-06-03

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 323 - 359

Anslaget: 2020-06-29

Tas ner: 2020-07-21

Datum för sammanträde: 2020-06-29

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 369

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-07-23

Datum för sammanträde: 2020-07-01

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 370-377, 379, 425-426

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-09

Datum för sammanträde: 2020-06-17

Organ/nämnd: Socialnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 4 - 9

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-16

Datum för sammanträde: 2020-06-09

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 91 - 104, 106 - 117

Anslaget: 2020-06-23

Tas ner: 2020-07-15

Datum för sammanträde: 2020-06-10

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 79-82,85-100

Anslaget: 2020-06-16

Tas ner: 2020-07-08

Datum för sammanträde: 2020-06-08

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 72-86

Anslaget: 2020-06-25

Tas ner: 2020-07-17

Datum för sammanträde: 2020-06-24

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 87-88

Anslaget: 2020-06-25

Tas ner: 2020-07-17

Datum för sammanträde: 2020-06-24

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 43-59

Anslaget: 2020-06-11

Tas ner: 2020-07-06

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 53, 54

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-10

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 49 - 59

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-06-08

Tas ner: 2020-07-10

Borg 17:25, Borg, ändring

Kungörelse

Anslaget: 2020-06-17

Tas ner: 2020-08-18

Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation), Ljura

Kungörelse

Anslaget: 2020-06-08

Tas ner: 2020-07-10

Stinsen 1 och Marielund 1:1, Marielund

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-16

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-26

Tas ner: 2020-07-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-26

Tas ner: 2020-07-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-26

Tas ner: 2020-07-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-12

Tas ner: 2020-07-07

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-25

Tas ner: 2020-07-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2020-06-17

Tas ner: 2020-07-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-10-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-10

Tas ner: 2020-09-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-08

Tas ner: 2020-09-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-05-15

Tas ner: 2020-08-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-11

Tas ner: 2020-09-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-04-30

Tas ner: 2020-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-04-27

Tas ner: 2020-07-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-05-13

Tas ner: 2020-08-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-07-02

Tas ner: 2020-07-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping