Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-11-14

Datum för sammanträde: 2019-11-25

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-20

Datum för sammanträde: 2019-10-17

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 96-108

Anslaget: 2019-11-15

Tas ner: 2019-12-07

Datum för sammanträde: 2019-11-14

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 112, 119

Anslaget: 2019-11-01

Tas ner: 2019-11-22

Datum för sammanträde: 2019-10-24

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 40-50

Anslaget: 2019-10-28

Tas ner: 2019-11-19

Datum för sammanträde: 2019-10-16

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 189, 191-210

Anslaget: 2019-10-28

Tas ner: 2019-11-19

Datum för sammanträde: 2019-10-25

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 211-213

Anslaget: 2019-11-13

Tas ner: 2019-12-05

Datum för sammanträde: 2019-11-13

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 215, 223-224, 228-229

Anslaget: 2019-11-05

Tas ner: 2019-11-26

Datum för sammanträde: 2019-10-21

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 160-163

Anslaget: 2019-11-12

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-04

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 503-528 § 530-531

Anslaget: 2019-11-19

Tas ner: 2019-12-10

Datum för sammanträde: 2019-11-18

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 535, 537, 572

Anslaget: 2019-10-31

Tas ner: 2019-11-21

Datum för sammanträde: 2019-10-23

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 43-49

Anslaget: 2019-09-11

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-09-10

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 162, 179-180 samt 188

Anslaget: 2019-11-13

Tas ner: 2019-12-04

Datum för sammanträde: 2019-11-12

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 219 och 236 omedelbart justerad

Anslaget: 2019-11-14

Tas ner: 2019-12-06

Datum för sammanträde: 2019-11-13

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 147

Anslaget: 2019-11-07

Tas ner: 2019-11-21

Datum för sammanträde: 2019-10-23

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 750-758

Anslaget: 2019-11-07

Tas ner: 2019-11-29

Datum för sammanträde: 2019-11-06

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 759-764

Anslaget: 2019-11-18

Tas ner: 2019-12-09

Datum för sammanträde: 2019-11-06

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 765-794

Anslaget: 2019-11-14

Tas ner: 2019-12-06

Datum för sammanträde: 2019-11-14

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 177

Anslaget: 2019-10-30

Tas ner: 2019-11-21

Datum för sammanträde: 2019-10-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 120,122-136

Anslaget: 2019-11-14

Tas ner: 2019-12-06

Datum för sammanträde: 2019-11-13

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 138, 139

Anslaget: 2019-10-30

Tas ner: 2019-11-21

Datum för sammanträde: 2019-10-30

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 92-100

Anslaget: 2019-11-14

Tas ner: 2019-12-05

Datum för sammanträde: 2019-11-14

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 99

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2019-11-15

Tas ner: 2019-12-07

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-31

Tas ner: 2019-11-22

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2019-01-25

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-12-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-08-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-08-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-07-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-30

Tas ner: 2020-01-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-22

Tas ner: 2020-01-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-09-20

Tas ner: 2019-12-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-10

Tas ner: 2019-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-11-13

Tas ner: 2020-02-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-08-29

Tas ner: 2019-11-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-15

Tas ner: 2019-07-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-04

Tas ner: 2019-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-03

Tas ner: 2019-07-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-10-28

Tas ner: 2019-11-19

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-09

Tas ner: 2020-01-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt