Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-13

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 22

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-20

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§18-21, 23-31

Anslaget: 2020-04-02

Tas ner: 2020-04-24

Datum för sammanträde: 2020-04-02

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 35

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-09

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 53, 56

Anslaget: 2020-03-30

Tas ner: 2020-04-21

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 52, 54-55, 57-77

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-04-30

Datum för sammanträde: 2020-04-08

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 79, 80, 83

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Datum för sammanträde: 2020-03-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 59 - 60

Anslaget: 2020-04-07

Tas ner: 2020-04-29

Datum för sammanträde: 2020-03-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 44 - 58, 61 -63

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 86-93

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-10

Datum för sammanträde: 2020-03-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 126-127

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Datum för sammanträde: 2020-03-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 128-157, § 160-172

Anslaget: 2020-04-01

Tas ner: 2020-04-23

Datum för sammanträde: 2020-03-31

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 182, 193

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-05-01

Datum för sammanträde: 2020-03-31

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 173 - 181, 183 - 192, 194 - 213

Anslaget: 2020-03-23

Tas ner: 2020-04-14

Datum för sammanträde: 2020-03-20

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 36

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-04-17

Datum för sammanträde: 2020-03-20

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: §30-35, 37-44

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-17

Datum för sammanträde: 2020-03-17

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 45-75 exkl §§ 46, 64 och 68 omedelbar justering

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-04-30

Datum för sammanträde: 2020-04-07

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 77, 81 och 85 omedelbar justering

Anslaget: 2020-04-09

Tas ner: 2020-05-01

Datum för sammanträde: 2020-03-27

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 20-39

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 16-31

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 121-162

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-25

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 163 - 166

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-05-01

Datum för sammanträde: 2020-04-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 186 - 192

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-04-30

Datum för sammanträde: 2020-04-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 167 - 185

Anslaget: 2020-03-19

Tas ner: 2020-04-10

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 46, 50

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-20

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 43-45, 47-49, 51-59

Anslaget: 2020-04-09

Tas ner: 2020-05-01

Datum för sammanträde: 2020-04-09

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 64-66

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-17

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 32-49

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 21, 23-28, 30-31

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-25

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 22-30

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-04-21

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 22-30

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Exporten 9, Sylten

Kungörelse

Anslaget: 2020-04-01

Tas ner: 2020-05-05

Getå 1:2, Kvillinge

Kungörelse

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Malen 1 och del av Smedby 6:1, Smedby

Kungörelse

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Skeppet 13, Östantill

Kungörelse

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Åby 10:31 och Åby 10:3, Åby

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-04-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-04-30

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-04-30

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2020-04-09

Tas ner: 2020-05-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-03-19

Tas ner: 2020-04-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-03-28

Tas ner: 2020-04-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-03-28

Tas ner: 2020-04-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-04-04

Tas ner: 2020-04-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-04-01

Tas ner: 2020-07-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-05-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-21

Tas ner: 2020-04-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-06-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-05-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-07

Tas ner: 2020-05-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping