Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-10-03

Datum för sammanträde: 2019-10-14

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslaget: 2019-10-10

Datum för sammanträde: 2019-10-21

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-07

Datum för sammanträde: 2019-10-16

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 190

Anslaget: 2019-10-01

Tas ner: 2019-10-22

Datum för sammanträde: 2019-09-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 131, 145,146

Anslaget: 2019-10-15

Tas ner: 2019-11-06

Datum för sammanträde: 2019-09-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §130, 132-144, 147-149

Anslaget: 2019-10-15

Tas ner: 2019-11-04

Datum för sammanträde: 2019-10-14

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §159

Anslaget: 2019-10-04

Tas ner: 2019-10-25

Datum för sammanträde: 2019-09-24

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 69-77

Anslaget: 2019-10-08

Tas ner: 2019-10-29

Datum för sammanträde: 2019-10-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 500

Anslaget: 2019-10-15

Tas ner: 2019-11-05

Datum för sammanträde: 2019-10-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 467-499, § 501-502

Anslaget: 2019-10-08

Tas ner: 2019-10-28

Datum för sammanträde: 2019-09-25

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 31-42

Anslaget: 2019-09-11

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-09-10

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 162, 179-180 samt 188

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-06

Datum för sammanträde: 2019-10-15

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 199, 201 och 204 omedelbar justering

Anslaget: 2019-10-18

Tas ner: 2019-11-09

Datum för sammanträde: 2019-10-03

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 77-93

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-07

Datum för sammanträde: 2019-10-16

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 135-136

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-07

Datum för sammanträde: 2019-10-09

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 692-735

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-07

Datum för sammanträde: 2019-10-16

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 735-739

Anslaget: 2019-10-01

Tas ner: 2019-10-22

Datum för sammanträde: 2019-09-26

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 28-32

Anslaget: 2019-10-17

Tas ner: 2019-11-08

Datum för sammanträde: 2019-10-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 121

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2019-10-17

Tas ner: 2019-11-18

Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Kungörelse

Anslaget: 2019-09-24

Tas ner: 2019-10-24

Manhem 2:9, Dagsberg

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2019-09-30

Tas ner: 2019-10-22

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-07

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-07

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-10

Tas ner: 2019-11-01

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-10

Tas ner: 2019-11-01

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2019-01-25

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-12-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-08-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-08-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-07-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-08-06

Tas ner: 2019-11-06

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-09-20

Tas ner: 2019-12-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-08-19

Tas ner: 2019-11-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-10

Tas ner: 2019-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-08-29

Tas ner: 2019-11-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-15

Tas ner: 2019-07-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-04

Tas ner: 2019-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-03

Tas ner: 2019-07-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-10-16

Tas ner: 2019-11-07

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-09

Tas ner: 2020-01-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-18

Tas ner: 2019-11-09

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt