Temadagarna "Om Psykisk Hälsa" webbsänds i år

Publicerad 15 oktober 2020 16:24

Vi ställer inte in - vi ställer om! Det blir en annorlunda temavecka i år. På grund av den rådande pandemin har vi som arrangerar Om Psykisk Hälsa fått tänka om och vi kommer att sända föreläsningsdagarna den 9-11 november via vår webbplats istället.

Årets tema är samsjuklighet och anhörigperspektivet. Samsjuklighet handlar om att man har en eller flera diagnoser vilket gör att det kan vara svårt att få rätt hjälp i samhället. Man får många gånger hjälp med en sak i taget, vilket kan vara väldigt svårt om man är för sjuk.

Vi fortsätter med att ha olika åldersindelning under dagarna.

  • Under måndagen, då vi fokuserar på unga vuxna, möter vi bland annat Jasmine Öhlin från Hjärnkoll som har haft en samsjuklighet mellan autism, BDD, utmattning och depression. Med sin berättelse hoppas hon kunna utmana bilden av den ”typiske autisten” och ge en inblick i hur rörigt det kan kännas inombords när man kämpar med flera olika diagnoser.
  • Under tisdagen, då de mitt i livet får sin dag under temadagarna, berättar till exempel Mats Ewertzon, forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), om sin forskning som handlar om anhöriga till personer med psykisk ohälsa, deras livssituation, betydelsefullt stöd och erfarenheter av kontakt med psykiatrisk vård.
  • Under rubriken ”Det är aldrig för sent att må bra!” föreläser exempelvis Susanne Rolfner Suvanto på onsdagen om varför vi ska bry oss om "äldre" och psykisk ohälsa. Susanne, som är verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet, berättar om sina reflektioner utifrån psykisk hälsa bland äldre under pågående pandemi. Onsdagen har temadagarna mer fokus på äldre.
  • INSTÄLLT! På tisdagskvällen är det dags för författarafton på Norrköpings stadsbibliotek och dit är publik välkommen, men det är begränsat till 50 personer och du måste föranmäla dig. I år berättar Åsa Moberg och Anna Fredriksson, bakom boken ”De omöjliga”, om de mest utsatta och vad som skett efter psykiatrireformen. Författarafton webbsänds inte.

Hela programmet kan du läsa här!PDF (pdf, 1.1 MB)

Här kan du se våra sändningar i efterhand

Föreläsningarna från den 11 november:

Föreläsningarna från den 10 november:

Föreläsningarna från den 9 november:

Arrangörer:

Som vanligt är det flera arrangörer som hjälps åt att arrangera Om Psykisk Hälsa. Dessa är Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland och NSPH Östergötland - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. I år är det 22 året som evenemanget äger rum och andra året med namnet Om Psykisk Hälsa.