Översikt - Steg 5 av 10

5. GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den berör alla olika organisationer i samhället och i Norrköpings kommun förbereder vi oss så vi arbetar rätt och följer lagen. För oss är det viktigt att du känner dig och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande kommuninvånare och företagare med relation till oss, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Norrköping kommun.

Läs mer om hur Norrköpings kommun arbetar för att följa den allmänna dataskyddsförordningen