Översikt - Steg 5 av 9

5. Tillgänglighet på webbplatsen

Den 2 december 2016 bestämdes att EU-länderna ska få lagar som ökar den digitala tillgängligheten.

Dessa lagar omfattar kommuner, myndigheter, landsting och aktörer som klassas som offentligrättsliga organ.

Att göra information tillgänglig innebär att alla kan ta del av den på ett enkelt sätt. En synskadad person eller en person med kognitiv funktionsnedsättning kan exempelvis använda ett program som låter datorn läsa upp texten. Detta gör att personen kan ta till sig information på samma villkor som alla andra.

För att programmet ska kunna utföra sitt uppdrag krävs att våra webbplatser och dokument samarbetar med verktyget. Därför ska vi som arbetar med kommunens webbplatser skapa förutsättningar för detta.

Läs mer om webbtillgänglighet och tillgänglighetsdirektivetPDF (pdf, 807 kB)

Gå till webbplatsens tillgänglighetsredogörelse