Översikt - Steg 8 av 9

8. Kontakta webbredaktionen

Informationsansvarig och ansvarig utgivare
Louise Flygt, kommunikationsdirektör, telefon 011-15 11 94

Webbredaktionen
Telefon 011-15 00 00

Norrköpings kommun
Kommunikation
Rådhuset
601 81 Norrköping
E-post: webb@norrkoping.se