Samråd om ändringar i Allmänna föreskrifter för avfallshanteringen i Norrköpings kommun

Publicerad

Lagstiftningen på avfallsområdet ändras, och det innebär att Norrköpings kommuns föreskrifter för avfallshantering måste uppdateras, enligt 15 kap. 42 § Miljöbalken.

Kommunen ska samråda om ändringar i föreskrifterna. Det är sedan kommunfullmäktige som fattar beslut om ändringar efter genomfört samråd.

Samrådet pågår mellan den 23 oktober och den 19 november 2023.

Läs samrådsförslaget för Föreskrifter för avfallshantering här Pdf, 933.1 kB.

Skicka era synpunkter till: byggnadsochmiljoskyddsnamnden@norrkoping.se

Kontaktuppgifter
För frågor om ändringarna eller samrådet,
Anna Gustavsson, Miljöinspektör samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 16 15 eller e-post anna.gustavsson@norrkoping.se.

Tone Agnarek, utredningsingenjör Nodra
Telefon: 011-15 36 07 eller e-post tone.agnarek@nodra.se.

Det här ändras nu:

 • Förändringar som gäller från den 1 januari 2024 (beslut av regeringen):
  • Kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningar,
  • Verksamheter och hushåll ska sortera ut bioavfall, enligt fraktionerna nedan, som kommunen sedan ska samla in:
   • park- och trädgårdsavfall som innehåller parkslide eller invasiva arter enligt EU-förteckningen,
   • annat park- och trädgårdsavfall,
   • biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (matavfall)
 • EU har beslutat om krav på separat insamling av textilavfall från den 1 januari 2025. Då kommer kommunerna ansvara för insamling av textilavfall, och samtidigt införs krav på att det ska sorteras ut.
 • Ansvaret för att samla in fettavskiljarslam flyttas till kommunen, då det är ett avfall under kommunalt ansvar.
 • Möjligheten att ta ut en felsorteringsavgift införs.
 • Möjlighet att ta ut avgift för skada eller bristande underhåll av behållare.
 • Mindre redaktionella ändringar i layout.