Gatuarbeten på Kristinagatan

Publicerad

Ett stort arbete har börjat längs Kristinagatan som bland annat ska göra korsningar säkrare för personer med synnedsättning.

Arbetet pågår från vecka 37 och beräknas slutföras vecka 44.

Under projektet kommer fem korsningar längs gatan att åtgärdas och varje upphöjning kommer att vara avstängd en vecka. Genom att förstärka ledstråken så blir korsningarna bättre anpassade för synsvaga. Korsningarna stängs av en i taget och det innebär att trafiken leds om vid respektive arbete. Följ skyltning på plats.

Under denna period kommer också brunnar i gatan att bytas av och därefter får Kristinagatan ny beläggning.