Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Priset för hemlevererad mat ökar från den 1 april

Publicerad

Får du mat levererad hem till dig som insats inom vård och omsorg? Eller får du mat på träffpunkt efter biståndsbeslut? Från den 1 april 2023 ökar priset per portion för den maten från 61 kronor till 73 kronor.

Om ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för dig att klara dig själv kan du eller en anhörig till dig ansöka om att få insatser som gör vardagen lättare.

En sådan insats är att få kyld mat hem till dig.

Du kan också få mat efter beslut om bistånd på en träffpunkt för äldre.

Varför ökar avgiften?

Avgiften per portion brukar höjas varje år, bland annat för att följa utvecklingen av priset på mat. Avgifter inom vård och omsorg följer priset per portion som Norrköpings kommun har med leverantören av maten.

Kan avgiften för mat bli lägre?

Det utrymme du har i din ekonomi för att kunna betala avgift för vård och omsorg kallas avgiftsutrymme. Ditt avgiftsutrymme används för att bestämma hur mycket du kan betala i avgift. Om du har ett lågt avgiftsutrymme betalar du som minst kostnaden för råvaror.

Det skulle i så fall vara 41 kronor per portion.

Här hittar du mer information om avgiftsutrymme.

Var hittar jag mer information?

Om du har frågor om din avgift kan du kontakta debiteringshandläggare via e-post: debiteringen@norrkoping.se

Du kan också ringa till Kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00.

Här hittar du mer information om avgifter för vård och omsorg.

Här är avgifterna som gäller för 2023.