Arbetet med Hamnbron är klart, körfält öppnar upp

Publicerad

Hamnbron har genomgått ett omfattande underhåll och nu är arbetet klart.

Kantbalken har bytts ut och gång- och cykeldelen har fått ny asfalt.

Arbetet blev klart en månad tidigare än beräknat och nu öppnas det stängda körfältet upp.