Svårt att rekrytera gode män

Publicerad

Norrköping är fullt av goda människor, men inte tillräckligt med gode män. Det är svårt att rekrytera nya, trots att man gör en god insats för en medmänniska. Uppdraget är frivilligt och man får arvode för sin insats.

 

- Många tror att det är svårt och tidskrävande, och de tuffare uppdragen kan förstås vara det. Men du får en utbildning och vi försöker matcha dig med lämpligt uppdrag. Du kan också få stöd från en mentor eller erfaren god man om det behövs, så det finns inget att vara orolig för, säger Rikard Törnå, rekryterande överförmyndarhandläggare.

En god man är spindeln i nätet kring de kontakter som huvudmannen har, och ofta innebär det också att ha kontakt med huvudmannen några timmar, en till två gånger i månaden. Ibland har man kontakt lite mer än så.

Delta på informationsträff

Som god man gör du stor skillnad och kan hjälpa en medmänniska att få livet att fungera. Det kan bland annat handla om att hjälpa till med ekonomi, kontakter med myndigheter och juridiska ärenden.

- Vi uppmanar alla att i varje fall vara med på en digital infoträff för att få veta lite mer. Just nu ser vi många medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda annars, så det behövs verkligen fler gode män. Och vem ska ställa upp om inte du gör det? undrar Sofie Sommansson, enhetschef på överförmyndarenheten.

För att bli god man krävs inga specialkunskaper, men du bör vara nyfiken på människor, intresserad av vardagsekonomi och vara väl insatt i samhället.

Norrköping är fullt av goda människor