Markarbete på Garvaregatan vecka 42-46

Publicerad

Det kommer grävas ner ledningar i marken på Garvaregatan, vilket innebär störning och omledning av trafik. Under vecka 42-46 kommer sträckan att stängas av för all fordonstrafik. Biltrafiken ledas om via S:t Persgatan. Gång- och cykeltrafikanter kan ta sig runt via Västgötegatan och Tunnbindaregatan.

Garavargatan beräknas öppna igen till vecka 47.