Inbjudan: Öppet seminarium med temat Tillgänglighet & Friluftsliv

Publicerad
Bild på ett grönområde framför en sjö vid Marmorbruksledet.

Den 10 november bjuder Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) in till ett öppet seminarium med temat Tillgänglighet & Friluftsliv. I år kommer seminariet att genomföras digitalt och tillsammans får vi lära oss mer om tillgänglighet och friluftsliv samt ta del av goda exempel från Norrköping.

  • Datum: Den 10 november klockan 13:30-15:30
  • Plats: Digitalt via Teams. Digital länk skickas ut ett par dagar innan seminariet till anmälda deltagare.
  •  

13:30-13:40 Karin Jonsson (C) kommunalråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor hälsar välkomna.
13:40-13:55 Alexandra Nörby, samordnare för mänskliga rättigheter Länsstyrelsen Östergötland, berättar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Sveriges funktionshinderspolitiska mål.
13:55-14:10 Maria Flink, friluftsstrateg Länsstyrelsen Östergötland, berättar om Sveriges friluftsmål och den regionala friluftsstrategin.
14:10-14:30 Marie Landh, friluftsstrateg Norrköpings kommun, berättar om hur kommunen arbetar med att tillgängliggöra friluftslivet i Norrköping.
14.30-14:50 PAUS
14:50-15:10 Exempel från Norrköping:

  • ”Skåda fåglar med öronen”
  • ”Allergisäkra äventyr”

15:10-15:30 Panelsamtal kring tillgänglighet och friluftsliv. Vilka utmaningar och möjligheter finns?
15:30 Karin Jonsson (C) avslutar

Här kan du skriva ut programmetPDF (pdf, 2.8 MB)

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 november till emilie.daag@norrkoping.se eller 011-15 20 61. Kom ihåg att meddela om du är i behov av exempelvis teckenspråkstolk, senast den 25 oktober.

Välkommen till en spännande och lärorik eftermiddag!