Sista etappen av renoveringen av bryggvandringen i Arkösund börjar

Publicerad
Kartbild över bryggorna i Arkösund. Klicka på bilden för att se den i större storlek. 

 

Nu påbörjas den sista etappen av arbetet med renoveringen av bryggor och bryggvandringen i Arkösund. Under vecka 40 kommer entreprenören att etablera sina bodar och påbörja sina arbeten.

Redan nu fortsätter arbetet med belysningen på den del som togs i bruk i våras, både med ljusslingor längs bryggvandringen och med helt nya belysningsstolpar.

Den nya etappen kommer att börja vid Isola Bella, där en ramp med vilplan ska byggas ned till bryggan enligt regelverket om tillgänglighet.

Till våren 2022 ska arbetet vara klart där det avslutades vid brygga 5.

För att kunna hålla bryggvandringen öppen kommer avstängningar ske i intervaller var efter arbetet utvecklas, men nya påfarter öppnas. Det går inte att i dagsläget säga exakt under vilken tid man har tillträde till respektive påfart till bryggvandringen. Vi ber dock att alla respekterar avstängningen av arbetsområdet.