Fokus på Ostlänken när Connecting Europe Express besökte Norrköping

Publicerad

Under eftermiddagen den 2 oktober besökte politiker och tjänstemän från EU Norrköping som en del av det Europeiska tågåret 2021. På stationen i Norrköping hälsade kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S), kommundirektör Anna Thörn och Stadiums grundare Ulf Eklöf tågresenärerna välkomna och berättade om Ostlänkens betydelse för Norrköping.

Representanter från EU och Norrköpings kommun håller upp en EU-flagga mellan sig.

Kristian Schmidt, direktör för landtransporter European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) överlämnade en EU-flagga till delegationen från Norrköping.

- Besöket var en bra möjlighet att kunna beskriva hur viktiga satsningar på hållbara och effektiva transporter är för Norrköping. Det har redan skapats tusentals jobb i Norrköping tack vare de positiva förväntningar som Ostlänken ger och många fler är att vänta. Jobb som ger Norrköpingsbor en lön och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Jobb som ger ökade skatteintäkter till kommunen som vi kan anställa fler lärare och undersköterskor för och därmed förbättra välfärden, säger Olle Vikmång kommunstyrelsens ordförande.

Järnvägsnätet runt Norrköping är hårt belastat. För att kunna sätta in flera tåg behöver fler spår byggas för att fler ska kunna resa och transportera gods på ett hållbart sätt.

  • - Fler spår behövs för att vi ska kunna fortsätta den gröna omställningen till mer hållbara resor och transporter, sa Anna Thörn, kommundirektör i Norrköpings kommun.

Ulf Eklöf, som är en av grundarna till Stadium poängterade Ostlänkens betydelse för näringslivet. Med bättre järnvägsanslutningar kan företaget få tillgång till fler potentiella medarbetare när pendlingsavstånden krymper. Ulf efterfrågade också snabba beslut kring järnvägens sträckning för att möjliggöra byggnation på mark som idag är låst på grund av planeringen av Ostlänken.

  • - Jag har drivit företag i Norrköpings sedan 1970-talet, aldrig har jag sett en sådan utveckling som finns just nu i staden, mycket tack vare Ostlänken. Nu behövs snabba beslut som gör att vi kan komma vidare med planering och byggande av två nya centrallager på Herstadberg som skulle generera omkring 200 nya jobb i Norrköping, säger Ulf Eklöf, grundare av Stadium.