Nu startar avgiftskontrollen

Publicerad

Nu startar avgiftskontrollen, en inkomstkontroll där Norrköpings kommun går igenom de barnomsorgsavgifter som vårdnadshavare betalade in för år 2019.

Norrköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Du som har betalat för mycket får pengar tillbaka, och du som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

I avgiftskontrollen jämförs de inkomstuppgifter för hushållet som vårdnadshavare anmält till kommunen för år 2019, med den fastställda taxerade förvärvsinkomsten från Skatteverket. Även uppgifter om samboförhållanden utifrån folkbokföringen granskas. Vårdnadshavare som berörs av avgiftskontrollen kommer att få brev med information hemskickat.

Viktigt att meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Mer information

På www.norrkoping.se/avgiftskontroll hittar du mer information om avgiftskontrollen samt frågor och svar. Du kan få också få personlig hjälp och svar på dina frågor på Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21 eller på telefon 011-15 00 00.

Avgiftskontrollen