Vuxnas närvaro är viktig under skolstartsveckorna

Nu när skolorna börjat igen för terminen så är det extra viktigt att du som vårdnadshavare stöttar ditt barn/ungdom och har koll på vad man gör utanför skoltid. De sista dagarna har polisen rapporterat om flera händelser i city. Därför är det betydelsefullt att du vet vad ditt barn/ ungdom gör och vilka man umgås med. Ställ gärna frågor och ha en nära kontakt med varandra.

– Veckorna kring skolstart kan vara en riskperiod för ungdomar som då samlas i nya konstellationer. Trots det positiva med nya relationer förekommer tyvärr också i vissa fall alkohol och droger. Det är därför extra viktigt att man som vårdnadshavare har koll på sina ungdomar under den här perioden, säger Richard Tjernström, säkerhetschef Norrköpings kommun.

En annan aspekt sett till säkerhet är risken för smittspridning av covid-19. Många ungdomar är fortfarande inte vaccinerade, och för att undvika ett scenario där skolorna återigen går tillbaka till distansundervisning bör man undvika att samlas i stora grupper.

– Självklart förstår vi att ungdomarna vill umgås mycket med varandra nu när skolorna börjat. Men för att undvika att smittan kommer in på våra skolor så uppmanar vi till försiktighet, och att som tidigare vara noga med att hålla avstånd till varandra, säger Monika Sannebrink, chef för centrala barn- och elevhälsan på Norrköpings kommun.