Planeringen av Ostlänken och Butängen fortsätter

Publicerad
Josef och Linda som arbetar med projektet poserar framför en järnväg.

Efter det glädjande regeringsbeskedet, att Ostlänken ska byggas enlig plan, kan Norrköpings kommun fortsätta att planera sina delar i det efterlängtade järnvägsprojektet. Det vill säga centralstationsområdet och utvecklingen av nya intilliggande stadsmiljöer i Butängen.

Vi kan nu gå vidare med den lösning som kommunfullmäktige beslutat om med en stationsanläggning i upphöjt läge. Det finns dessutom ett förslag på ekonomiskt upplägg, där kommunen medfinansierar projektet tillsammans med Trafikverket. Det är ett stort och viktigt steg framåt, konstaterar Josef Erixon, projektledare för kommunens arbete med Ostlänken.

Kommunfullmäktiges beslut föregicks 2020 av omfattande dialog med Norrköpingsborna angående val av stationslösning. Hela 86 procent av dem som tog fasta på möjligheten att ge sina synpunkter svarade att en upphöjd järnväg på bro var det bästa alternativet. Det var också det alternativet som kommunfullmäktige sedan beslutade om.

Detaljplaneprogrammet för projektet inkluderar en ny centralstation, cirka hundra meter norr om det nuvarande stationshuset samt stadsutveckling på Butängen, som är tänkt att bli en framtida del av Norrköpings innerstad.

Linda Gårlin är delprojektledare för stationen och stadsutvecklingen och berättar att ambitionen är att skapa en innerstadsmiljö kring stationen med en blandning av bostäder, kontor, handel, skolor, och kulturaktiviteter. Arbetet med detaljplaneprogrammet beräknas kunna slutföras mot slutet av året.

– Då räknar vi också med att medfinansieringsavtalet med Trafikverket ska vara påskrivet och klart. Det gör att vi då kan påbörja en noggrann utredning om stationsområdets utformning och funktioner mer i detalj. Det kommer också att ta något år men efter det har vi en tydlig bild av hur funktionerna i den nya centralstationen ska placeras och hur området ska utformas med byggnader, gator, parker och torg säger Josef Erixon. Trafikverkets tidsplan om att trafiken ska kunna vara i gång 2035 gäller fortfarande.

Läs mer om Ostlänken här

Läs mer om den nya centralstationen här