Tillfällig omställning till distansundervisning för elever i årskurs 2 på Gustaf Adolfsskolan

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna i årskurs 2 på Gustaf Adolfsskolan ska tillfälligt övergå till distansundervisning. Beslutet gäller från och med måndag 3 maj till och med onsdag 5 maj.

Uppdatering 5 maj - Förlängt beslut om distansundervisning

På grund av ett fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19 är beslutet om distansundervisning för årskurs 2 på Gustaf Adolfsskolan förlängt. Beslutet gäller till och med fredag 7 maj.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från måndag 3 maj till och med onsdag 5 maj. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Beslutet gäller endast årskurs 2

Beslutet omfattar inte övriga årskurser som har närundervisning i skolan.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om hur distansundervisningen ska genomföras under måndag 3 maj.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare