Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på Introduktionsprogrammet, Bråvallagymnasiet

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna som går Introduktionsprogrammet på Bråvallagymnasiet ska tillfälligt övergå till distansundervisning. Beslutet gäller från och med måndag 26 april till och med fredag 30 april.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från måndag 26 april och pågår till och med fredag 30 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om hur distansundervisningen ska genomföras under måndag 26 april.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare