Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på Skarphagsskolans grundsärskola

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna på Skarphagsskolans grundsärskola ska övergå till distansundervisning tillfälligt. Beslutet gällde först från och med måndagen 15 mars till och med fredag 19 mars, men förlängdes till fredagen den 26 mars. På grund av fortsatt hög sjukfrånvaro bland personalen på grund av covid-19 har beslutet förlängts igen enligt nedan.

Uppdatering 25 mars 2021

Utbildningsnämnden har tagit beslut om att förlänga distansundervisningen på Skarphagsskolans grundsärskola och fritidshem till torsdag 1 april på grund av ett fortsatt anträngt läge med hög sjukfrånvaro till följd av covid-19.

Beslutet gäller under tillfällig period

Omställningen till distansundervisning startar måndagen den 15 mars och pågår till och med fredag 19 mars. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Fritidsverksamheten är stängd

Beslutet omfattar även fritidshemmet. På grund av läget är fritidsverksamheten för barnen på grundsärskolan stängd under perioden 15 mars till 19 mars.

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet erbjuds fritidshemsplats. Om det finns två vårdnadshavare där endast den ena arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet hemma. Behov om omsorg måste snarast anmälas till rektor.

Distansundervisningen förbereds

Personalen på skolan arbetar med att förbereda distansundervisningen. Vårdnadshavare informeras om hur distansundervisningen ska genomföras under måndagen 15 mars.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg.
Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till dig som har barn. Här kan du till exempel läsa om vad som gäller kring barnomsorgsavgifter.

Information för dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola