Ytterligare restriktivitet inom vård- och omsorgskontoret för budget i balans 2019

Publicerad 20 juni 2019 09:59

Fler åtgärder krävs för att få en budget i balans 2019. Nu måste alla verksamheter inom vård och omsorg vara väldigt restriktiva vid inköp samt kring konferenser, externa kurser och planeringsdagar utanför kommunens lokaler.

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljningar visar att nämnden riskerar ett underskott motsvarande 25 miljoner kronor för 2019. Tidigare i år infördes vikarierestriktivitet inom hela vård- och omsorgskontoret, samt restriktivitet vid extern rekrytering inom hela kommunen.

- Den omställningen som pågår för att arbeta enligt bemanningshandboken och resurspass kommer att spara pengar, men inte tillräckligt snabbt, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Kommer att ge effekt

Det går inte att räkna ut vilken ekonomisk effekt restriktiviteten kommer att ge, men att det ger god effekt på kort sikt har visat sig flera gånger om vid tidigare tillfällen, senast 2014 och 2016.

Kan pågå länge

Restriktiviteten börjar gälla omgående och behöver förmodligen pågå resten av året, kanske längre.

- Vi följer vår ekonomi noga, och när vi ser att det är möjligt så häver vi restriktiviteten förstås, säger Magnus.