Ytterligare miljoner i EU-medel till Norrköpings skolor

Publicerad 11 september 2017 10:00

Datalogiskt tänkande, inkludering av nyanlända i skola och förskola samt fördjupning kring passiva hus är några exempel på projekt som skolor och förskolor i Norrköping beviljats EU-medel för under 2017.

I september stod det klart att Norrköpings kommuns skolor beviljats ytterligare drygt 1 miljon kronor för samverkan med länder i hela Europa kring strategiska utvecklingsfrågor inom ramen för EU:s utbildningsprogram Erasmus+ KA2 (strategiska partnerskap) samt Nordiska ministerrådets program Nordplus.

Genom erfarenhetsutbyte ska strategiska partnerskap bidra till ökad förståelse och tolerans kring samarbete inom och utveckling av hela Europas utbildningssystem. Konkurrensen om EU-medlen är stenhård och arbetet bakom en ansökan är omfattande.

– Att vi har beviljats medel är en viktig utmärkelse på att vi medverkar i något som är av skolpolitisk prioritet och ligger i europeisk framkant, säger Katarina Sperling, internationell projektsamordnare vid utbildningskontoret i Norrköping.

Under 2017 har Norrköpingsskolorna hämtat hem drygt 3 miljoner kronor i utvecklingsmedel för projekt som sträcker sig över flera års tid och som täcker kostnader för kompetensutveckling, omvärldsanalys och inte minst elevutbyten.

– I slutänden är detta medel som kommer våra barn och unga tillgodo, både genom att de får möta inspirerade lärare med spetskompetens och genom att de själva får en unik möjlighet att lära känna och samarbeta med elever och lärare från andra länder och kulturer. För många blir utbytet en positiv erfarenhet som de bär med sig hela livet, fortsätter Katarina Sperling.

De skolor som beviljats medel för utvecklingsprojekt är:

  • Ebersteinska gymnasiet, som i samarbete med Spanien, Tyskland och Belgien deltar i ett projekt med kompetensutbyte mellan elever och lärare på Byggprogrammet kring passiva hus.
  • Ektorpsringen, som i samarbete med Storbritannien, Nederländerna, Finland och Danmark ska utbyta erfarenheter och fortbilda lärare kring datalogiskt tänkande och programmering i skolan. I projektet (#co-think) deltar Ektorpsringen som en av fem pilotskolor där de nya erfarenheterna ska implementeras i undervisningen för att sedan spridas till andra skolor i Norrköping.
  • Utbildningskontoret, som är huvudkoordinator av ovanstående projekt (#co-think) deltar i ytterligare ett projekt tillsammans med universitet, skolor och kommuner i Sverige, Italien och Spanien på temat flerspråkighet och mångkultur. Syftet är att gemensamt se vilka som är de mest framgångsrika metoderna för att jobba med inkludering av nyanlända.
  • Second Chance School har även de beviljats medel från Nordiska ministerrådet för att i samarbete med skolor i Sverige, Norge och Danmark utveckla det Nordiska Second Chance School-nätverket för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.