Visualiseringscenter C klättrar i Skolverkets ranking

Publicerad 29 maj 2018 12:14

Visualiseringscenter C klättrar högt i Skolverkets kvalitetsbedömning av svenska science centers. Visualiseringscenter C i Norrköping bedöms nu som ett av landets absolut främsta science center tillsammans med TomTits i Södertälje, Universeum i Göteborg och Navet i Borås.

Visualiseringscenter C är det enda science centret i landet som enligt Skolverkets bedömning uppnår det högsta betyget när det gäller pedagogisk förnyelse, så som användning av interaktiva metoder och material. Visualiseringscenter C och Universeum är de enda science center som även fått högsta betyg för samarbete med skolor, universitet/högskolor, folkbildning, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science centers. Utvärderingen görs utifrån platsbesök av Skolverkets experter.

Centret har som uppdrag att öka intresset för teknik, naturvetenskap och nya medier, och tar varje år emot drygt 10 000 skolelever från Norrköping, regionen och övriga landet. Dessutom besöker centret tillsammans med SMHI skolor i hela landet med Geodomen, en mobil, uppblåsbar dom, för att sprida kunskap om klimatförändringar. Visualiseringscenter C har fria avtalsbesök för kommunens skolor årskurs 2, 5 och 8.

Under 2017 mottog Visualiseringscenter C en stor donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att med teknik i framkant driva pedagogisk förnyelse utifrån de möjligheter ny teknik kan erbjuda.

Läs mer om skolbesök på Visualiseringscenter C.