Victoriaskolan har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass

Ida Arlid Weyde, bibliotekarie på Victoriaskolan.

Victoriaskolan i Norrköping är en av de 39 skolor i Sverige som i år fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det är fackförbundet DIK som delar ut utmärkelsen för nionde året i rad.

– Det är väldigt roligt, och framförallt är det en bekräftelse på att vi är på rätt väg vad gäller vårt arbete. Vi kommer att fortsätta utveckla det nära samarbetet mellan biblioteket och undervisningen i de olika ämnena under kommande läsår. Vi tror att det kan hjälpa oss att ytterligare öka måluppfyllelsen. Kanske kan vi göra något extra studiebesök, hos en annan skola som också fått utmärkelsen, för att på så sätt få tips och inspiration, säger Ida Arlid Weyde, bibliotekarie på Victoriaskolan.

Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass är inte en värdering av den enskilda skolbibliotekariens arbete, utan en bedömning av i vilken grad skolbiblioteket utgör en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Victoriaskolan har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass för den kompetens och höga kvalitet som genomsyrar skolans biblioteksverksamhet, säger Mikael Nanfeldt, utredare på DIK och jurysammankallande.

På Victoriaskolan har skolbiblioteket ett en central roll i skolans utveckling. Eleverna har tillgång till olika skön- och facklitteratur, både på svenska och andra språk, och personalen samarbetar kring ämnesområden så eleverna kan få ta del av skönlitteratur även i annan under visning än svenskan.

– Jag ordnar också läsutmaningar till loven för att de ska tycka att det är kul att läsa även hemma, och eleverna själva är delaktiga i biblioteket genom biblioteksråd som vi har två gånger per termin då får de läsa och recensera nyinköpta böcker och ta med önskemål från klasserna om teman i biblioteket och vilka böcker vi ska köpa in nästa gång, säger säger Ida Arlid Weyde, bibliotekarie.