Vård- och omsorgsnämnden stänger verksamheter för att minska smittspridning

Publicerad 16 april 2020 09:17

Vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun har beslutat om att stänga dagverksamheter för äldre.

Dessutom fattade nämnden det formella beslutet om att ställa in helgvistelser och läger som anordnas enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, något som verksamheten tog beslut om redan 17 mars.

Båda besluten gäller tills vidare.

Med anledning av det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vård- och omsorgskontoret sett över om det är nödvändigt, och om det är möjligt, att tillfälligt stänga vissa verksamheter för att minska smittspridning. Idag, 15 mars, har vård- och omsorgsnämnden beslutat om att tillfälligt stänga dagverksamheter för äldre och ställa in helgvistelse och läger enligt LSS tills vidare.

Helgvistelse och läger

Helgvistelse och läger är en del av insatsen korttidsvistelse enligt LSS. Deltagarna gör utflyktsresor där syftet är att skapa en möjlighet för personer med en funktionsnedsättning att byta miljö, träffa nya människor och delta i anpassade aktiviteter.

Inte generellt en riskgrupp

Det är drygt 70 personer som är beviljade den här formen av korttidsvistelse. De tillhör inte generellt sett någon riskgrupp, men omfattas i vilket fall av Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering.

– Vad gäller helgvistelsen och lägerverksamheten så anser nämnden att det är nödvändigt att stänga verksamheten eftersom det inte är lämpligt att ha en verksamhet där deltagare från olika håll samlas för att resa iväg och bo tillsammans på annan plats, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Olle Vikmång (S).

Kan få andra insatser

– Deltagarna kan komma att få en utökning av andra insatser som de är beviljade, eller andra insatser om de behöver det, säger vård- och omsorgsdirektör Magnus Johansson.

Dagverksamhet för äldre

På en dagverksamhet får personer med demenssjukdom eller fysiska funktionsnedsättningar vara med på olika aktiviteter, allt efter intresse och förmåga. Det kan till exempel vara att baka, gå på promenader eller göra lättare gympa. Syftet är att deltagarna i gemenskap ska hålla igång kroppen och minnet med vardagliga aktiviteter.

165 deltagare, sju verksamheter

Det är 165 personer som har ett beslut om dagverksamhet. De flesta som deltar i dagverksamhet ingår i riskgruppen 70 år och äldre. Nämnden stänger därför sju dagverksamheter, varav sex drivs av kommunen och en av Ansvar & Omsorg AB.

– Nämnden anser att det är nödvändigt att stänga verksamheten, eftersom det är olämpligt att personer i riskgrupper åker kollektivtrafik eller färdtjänst och träffas i grupp, säger Olle Vikmång.

Stänger succesivt

– En del deltagare kan komma att behöva annat stöd. Alla deltagare kommer därför att kontaktas av biståndshandläggare som gör en bedömning om vilket stöd var och en behöver under tiden som dagverksamheterna har stängt. Dagverksamheterna kommer inte att stänga omgående, utan så snart de kan men alla ska ha stängt senast 27 april säger Magnus Johansson.

Dagverksamhet för yngre fortsatt öppen

Klubb 25:an på Vrinnevigatan 25 är en dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom, och den omfattas inte av beslutet om stängning eftersom deras deltagare generellt inte ingår i riskgrupperna.