Vård- och omsorgskontoret går ur stabsläget

Publicerad 21 augusti 2020 11:15

Från och med måndag den 24 augusti kommer vård- och omsorgskontoret återgå till normal organisation efter drygt ett halvår i stabsläge. Coronapandemin fortsätter påverka kontorets verksamheter i olika omfattning, och krisledningsgruppen står redo om den behöver aktiveras igen.

Mycket av arbetet med anledning av coronapandemin pågår redan i verksamheterna utan krisledningsgruppens stöd. En utsedd samordnare och en mindre grupp av nyckelpersoner kommer att göra regelbundna avstämningar för att följa utvecklingen.

- Vi är inte färdiga med pandemin, men vi är inte längre i en akut fas. Smittspridningen är låg och vi har en beredskap och planering för hur vi hanterar och förebygger den smitta som finns och inför eventuella nya utbrott, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Information med anledning av coronapandemin (Äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning)