Vårdnadshavare behöver bli bättre på att följa rekommendationerna i kontakt med förskola och skola

Publicerad

Det är viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för att smittan av covid-19 förs vidare. Detta gäller särskilt i kontakt med personal inom samhällsviktig verksamhet som vi är i extra stort behov av.

I och med den ökade smittspridningen som nu sker i samhället är det extra viktigt att följa de råd som finns för att förhindra att smittan sprids vidare. Norrköpings kommun uppmanar vårdnadshavare att vara extra försiktiga och uppmärksamma både på sina egna och barnets symtom. Den som känner sig sjuk, även vid milda symtom, ska stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska smittspridningen.

Det här gäller:

 • Hämtning och lämning utomhus
  Vi uppmanar vårdnadshavare att lämna och hämta sina barn utomhus, att vid dessa tillfällen hålla avstånd till personalen och andra vårdnadshavare, undvika fysiska kontakter och avstå från att gå in i verksamhetens lokaler.
 • Du som vårdnadshavare behöver ta ansvar för att hålla ditt barn hemma om det är sjukt. Även med milda symtom.
 • Om ditt barn uppvisar sjukdomssymtom under dagen kan personalen be dig hämta ditt barn. Var vänlig och respektera detta och var tillmötesgående till personalen. Vi vill undvika smittspridning till andra barn och personal.
 • Om barnet har haft symtom mer än 24 timmar ska barnet stanna hemma 7 dagar och vara frisk och feberfri de två senaste dagarna innan återgång till förskola eller skola.
 • Barn som har varit hemma från förskolan eller skolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan eller skolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand eller kramas.
 • Många elever reser med kollektivtrafik till skolan. Om ni har möjlighet att resa på annat sätt vill vi uppmana er att göra det – gå, cykla eller välj ett annat sätt om du har den möjligheten.

Mer information

För dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola finns mer information att ta del av.

Läs mer här

Information i pdf-formatPDF (pdf, 297 kB)


Tack för att du visar omtanke och bidrar till minskad smittspridning.

Med vänlig hälsning
Utbildningskontoret