Välkommen till Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Publicerad 28 april 2017 17:24

Varmt välkomna till stormöte för alla deltagare i Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd med tillhörande arbetsgrupper, övriga berörda vattenråd samt intresserad allmänhet.

Tid: torsdag den 11 maj kl 17.00 – senast 20.00.

Plats: Inre foajén, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21,

Norrköping.

Vi bjuder på fika!

Program

  • Vattenrådet och dess verksamhet 2016
  • Musselodling i Mon, S:t Annas skärgård, föredrag, musselodlare Mats Emilsson.
  • Återkoppling om informationsdagen om vattenprojekt i Östergötland 29/4 i Norrköping, Bengt Rastland med flera från den gemensamma arbetsgruppen för fria fiskvandringsvägar i Motala ström.
  • Studiebesök med Stångåns vattenråd 30/5.
  • Övrigt