Vad händer på Anhörig- och kunskapscenter i höst?

Publicerad 27 juli 2018 07:00

Du som anhörig har rätt att må bra. Anhörig- och kunskapscenter har många aktiviteter för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Läs mer om Anhörig- och kunskapscenter

Läs mer om höstens aktiviteter och anmälanPDF (pdf, 317.1 kB)

 

Aktiviteter hösten 2018:

 • 30 augusti - Samtalsgrupp startar, psykisk ohälsa
 • 3 september - Samtalsgrupp startar, missbruk och beroende
 • 5 september - Föräldragrupp startar, autism
 • 10 september - Samtalsgrupp startar, funktionsnedsättningar
 • 10 september - Internationella suicidpreventiva dagen
 • 11 september - Bussresa till Sörsjön
 • 13 september - Utbildning startar, demens (dagtid)
 • 13 september - Föreläsning, suicidprevention
 • 17 september - Utbildning startar, demens (kvällstid)
 • 18 september - Informationsträff, syskongrupper
 • 20 september - Samtalsgrupp startar, demens
 • 24 september - Retreat
 • 26 september - Tematräff, bistånds- och LSS-handläggare
 • 2 oktober - Utbildning startar, missbruk och beroende (dagtid)
 • 4 oktober - Ståuppföreställning
 • 10 oktober - Hälsa-grupp startar
 • 16 oktober - Syskongrupp startar, funktionsnedsättningar
 • 18 oktober- Tematräff, Familjejuristen
 • 29 oktober - Tematräff, vårdlots och Patientnämnden
 • 29 oktober - Utbildning startar, missbruk och beroende (kvällstid)
 • 22 november - Tematräff, personligt ombud och boendestöd
 • 4 december - Tematräff, demens 17:00-18:30
 • 13 december - Julfest