Utveckling av besöksservicen i Norrköping

Publicerad 15 juni 2018 09:00

Under hösten kan turistcenter i Värmekyrkan komma att avvecklas och istället flyttas besöksservicen till nya Kontaktcenter i Norrköpings kommun. Ärendet väntas tas upp i kommunstyrelsen i juni. Syftet med förslaget är att utveckla tillgängligheten samt att kunna nå fler besökare på ett effektivare sätt.

Förslaget till förändringen utgör en del i Upplev Norrköpings arbete med att utveckla besöksservicen ytterligare i Norrköping. Man har sett att besökarnas behov har förändrats, och att den digitala informationen blir allt viktigare. Allt fler gäster hittar den information de söker på Internet och använder sin smartphone när de är på resa.

– Besöksnäringen växer både i Norrköping och Sverige i stort, och besökarna har allt högre förväntningar gällande service och tillgänglighet på den plats de besöker. Vi ser att vi behöver utveckla vår service främst på den digitala sidan och samtidigt vara lätta att nå för personliga möten där människor befinner sig, säger Magnus Nilsson, vd Upplev Norrköping.

Upplev Norrköping planerar därför även att behovs- och säsongsanpassa besöksservicen genom att finnas på plats vid större evenemang, och genom att sätta upp ett flertal så kallade InfoPoints med enklare turistinformation på strategiska platser runt om i Norrköpings kommun.

– En InfoPoint är en del av en annan verksamhet, som butiker eller besöksmål, där besökare i Norrköping naturligt rör sig. Personalen på en InfoPoint får tillgång till broschyrmaterial, utbildning med mera från Upplev Norrköping, och kan hjälpa besökare med inspiration samt svara på de vanligaste frågorna om Norrköping. Det betyder att vi når fler besökare på ett effektivare sätt, säger Christina Leinonen, turistchef Upplev Norrköping.

Enligt förslaget skulle den personal som berörs av förändringarna antingen följa med till kommunens kontaktcenter, eller påbörja andra tjänster på Upplev Norrköping eller Louis De Geer. De ekonomiska resurser som idag finns inom Upplev Norrköping för nuvarande turistcenter, samt försäljning av parkeringskort för boendeparkering, skulle överföras till Kontaktcenter.

– I och med att vårt kontaktcenter kommer att bli en välkänd punkt dit man kan vända sig för information är det naturligt att även informationen till de som tillfälligt besöker Norrköping finns här. Vi vill gärna få tillfälle att möta både de som besöker Norrköping och våra kommuninvånare med målet att ge dem Sveriges bästa bemötande och service. Det är många kontaktcenter i Sverige som redan arbetar på det här sättet med goda resultat, säger Jennifer Benckert, i Norrköpings kommun.

Själva biljettförsäljningen till konserter och evenemang skulle enligt förslaget inte flyttas till Kontaktcenter, utan få en strategisk plats i Louis De Geer som redan idag tar emot många gäster och besökare. Själva flytten skulle enligt förslaget genomföras från och med den 1 oktober. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen i juni.