Utställningen på Norrköpings Stadsmuseum åter komplett

Exterör av Norrköpings Stadsmuseum
Publicerad 14 februari 2020 14:06

Den artikel i Norrköpings stadsmuseums utställning Medlöperi och Motstånd som polisanmäldes och i samband med det tillfälligt togs bort under förra veckan, har precis satts upp igen. Beslutet fattades av stadsmuseets tillförordnade chef, Maria Modig, som även är utställningens ansvarige utgivare.

– Det som har varit avgörande är att Norrköping är en stad som värnar yttrandefriheten och därför sätter vi nu upp artikeln igen, säger Maria Modig, tf museichef och kultur- och fritidsdirektör i Norrköpings kommun.

I utställningen Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu finns en vägg med ett trettiotal löpsedlar och artiklar. Personer som var med på en bild i en av artiklarna, reagerade över bilden och artikeln polisanmäldes. I samband med polisanmälan togs bilden tillfälligt bort för att man ville utreda de nya synpunkter som kommit fram tillsammans med kommunjurist, samt skapa utrymme att ta ställning till övriga aspekter kring frågan.

– Utöver yttrandefrihet och Stadsmuseets uppdrag har det funnits en rad andra faktorer som vi velat att ta hänsyn till innan artikeln sattes upp igen som den juridiska delen och säkerhet för alla, säger Maria Modig.


Bakgrund

I utställningen Medlöperi och Motstånd finns en vägg med ett trettiotal löpsedlar och artiklar. Personer som var med på en bild i en av artiklarna, reagerade över bilden och artikeln polisanmäldes. I samband med det togs bilden tillfälligt bort för att man ville utreda de nya synpunkter som kommit fram tillsammans med kommunjurist, samt skapa utrymme att ta ställning till övriga aspekter kring frågan, som bland annat omfattar yttrandefrihet, respekt för individen samt säkerhet.

Stadsmuseet hade sökt kontakt för en dialog kring bilden innan utställningen öppnades, med vid det tillfället fick man ingen återkoppling. Idag, den 14 februari, fattades beslutet att sätta tillbaka bilden.


Utställningen i korthet


Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu invigdes 26 januari i år.

Syftet med utställningen är att visa upp en tidigare okänd bild av Norrköpings historia som lyfts fram med olika levnadsöden, ageranden och händelser som i flera fall är glömda eller gömda, och att lära och diskutera vad som hände då och vad som händer idag. Med hjälp av de historiska kunskaperna i bagaget hoppas museet kunna värna demokrati och yttrandefrihet, samt att besökarna ska känna sig bättre rustade när de i sina liv förhåller sig till hat, nazism och rasism.

Utställningen är producerad av Norrköpings stadsmuseum tillsammans med forskaren och författaren Johan Perwe och bygger delvis på hans forskning. Det är gratis att besöka utställningen, som planeras hållas öppen fram till den 31 januari 2021.

Mer information om utställningen