Utebliven barnomsorgsfaktura

Det har uppstått teknika problem med utskick av faktura för barnomsorg, därav har många invånare inte fått sin faktura.

IT jobbar lösa de tekniska problemen för att fakturorna ska skickas ut innan förfallodatum, som är 31 juli 2018. 10 dagar senare kommer det att gå ut en påminnelsefaktura, denna kommer gå utan påminnelseavgifter.