Utbildningsministern besökte distanslektion i matlagning på De Geergymnasiet.

Utbildningsminister Anna Ekström (S), deltar i matlagningslektion på distans.

I veckan gjorde utbildningsminister Anna Ekström (S) ett digitalt lektionsbesök på De Geergymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram. Syftet var att se hur skolor med praktiska program och yrkesprogram arbetar med övergången till distansundervisning. Efter besöket var hon mycket positiv.

- Lärarna har gjort stordåd i sin omställning till distansundervisning. Elevernas jobb hemma, och deras engagemang imponerade också stort, sade Anna Ekström efter lektionen.

Under coronakrisen har utbildningsminister Anna Ekström gjort flera digitala lektionsbesök runtom i landet. Det här var hennes första digitala besök i Östergötland. Anna Ekström besökte en lektion där elever i årskurs 1 hade som uppgift att göra tre varianter av jordgubbspaj, som en del av kursen Matlagning 1. Anna Ekström deltog själv praktiskt i lektionen på distans.

- Vi är stolta och glada över att Anna Ekström valde att delta i vår distansundervisning, eftersom hon är en person som har stort inflytande över skolans villkor och förutsättningar. Jag tror också det var spännande för eleverna att hon var med under lektionen, säger Cecilia Gleisner, rektor för Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Under våren har lärarna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet fått hitta kreativa lösningar för undervisningen, och utvecklat sin digitala kompetens.

- De har anpassat och planerat undervisningen på bästa sätt utifrån förutsättningarna. Eleverna har också visat stor anpassningsförmåga i sina studier. De positiva erfarenheterna av detta ska vi dra nytta av även i framtiden. Däremot är det inte hållbart över tid att bedriva distansundervisning i praktiska yrkesämnen. Vi hoppas på att få ta emot elever på plats i större utsträckning till hösten, eftersom vi saknar det fysiska mötet och samspelet med ungdomarna, säger Cecilia Gleisner.