Unga kommunutvecklare presenterade idéer för ett bättre Norrköping

Idag presenterade årets unga kommunutvecklare sina förslag inom olika områden i kommunen. Syftet är att kommunen genom ungas perspektiv ska få in nya tankesätt som kan leda till förbättringar.

Tio ungdomar har under fyra veckor feriearbetat som unga kommunutvecklare i Rådhuset. Unga kommunutvecklare genomförs för sjätte året i rad och är en viktig del i kommunens arbete med att göra ungdomar delaktiga i Norrköpings kommun.

- Det är bra och viktigt att kommunen lyssnar på ungdomar för vi tänker på ett annat sätt än vuxna, säger den unga kommunutvecklaren George Younan.

Årets uppdrag har bland annat handlat om vad som ska göras för att fler unga ska vilja jobba inom vården, hur fler elever ska lockas att äta i skolmatsalen samt hur kommunen kan bidra till att fler norrköpingsungdomar ska fortsätta med eftergymnasiala studier.

- Vi tror att universitetet och gymnasieskolorna i Norrköping behöver komma närmare varandra för att fler ska välja att plugga vidare efter gymnasiet, säger den unga kommunutvecklaren Sanna Ghasemi.

Nu är det dags för uppdragsgivarna att arbeta vidare med förslagen i kommunens ordinarie verksamhet. Genom unga kommunutvecklares arbete blir unga delaktiga i kommunens verksamhetsutveckling.