Tyck till om byggplaner vid Skvallertorget

Publicerad

Nu pågår samråd för Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 och Bergsbron 7 med närområde, Nordantill. Till och med den 8 juli 2020 är detaljplanen på samråd och du kan lämna dina synpunkter på planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Detaljplanen syftar till att ge skydd för kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt parkområde och skapa förutsättningar för ett nytt allmänt tillgängligt stråk till och från Kärleksparken.

Illustration som visar förslag på byggnader i Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 (sista supen)

Förslag på hur bostadshus kan komma att se ut vid Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Välkommen till samrådsmöte i form av guidning i området

På grund av rådande situation med pandemin begränsar vi antal deltagande till 20 personer per tillfälle. Guidningen tar cirka 30 minuter. Hör med handläggaren om tiderna inte passar.

Föranmälan krävs och görs genom att ringa eller skicka e-post till
Jackie Leiby, telefon: 011-15 13 53, e-post: jackie.leiby@norrkoping.se.

Tider:
Tisdagen den 23 juni klockan 17.30
Onsdagen den 24 juni klockan 17.30

Plats: samling vid byggnaden Sista Supen, Västgötegatan 28

Lämna in synpunkter senast den 8 juli 2020.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Här kan du bland annat läsa planbeskrivning och se plankarta.

Illustration som visar förslag på byggnader i Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 (sista supen)

Förslag på hur bostadshus kan komma att se ut vid Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kartbild med markeringar som visar var samrådet kommer att ske, Mjölnaren 14, 15 och Bergsbron 7

Kartbild över planområdet. Klicka på bilden för att se den i större storlek.