Tyck till om Arkösund

Publicerad 18 juli 2018 14:19

Hur vill du att Arkösund ska utvecklas?

Under 2018 påbörjar Norrköpings kommun ett arbete med utveckling av Arkösund. Förutom att ta fram nya detaljplaner för delar av Arkösund, kan en utveckling ske tillsammans med lokala krafter.

Vi vill gärna att du som är boende, sommarboende, besökare, näringsidkare med mera berättar för oss hur du vill att Arkösund kan utvecklas. Vad vill du göra för att bidra till utvecklingen?

Den 21 juli finns vi på plats under Sjöräddningens dag i Arkösund. Välkommen att träffa oss där och tyck till om Arkösunds framtida utveckling.

Norrköpings kommun är en av parterna i det internationella projektet, Coast4us. Projektets syfte är ta fram verktyg och metoder för att öka den lokala delaktigheten i skärgården. Som en del av arbetet ska vi ta fram detaljplaner med fokus på centrala Arkösund.

Det är 16 parter från Sverige: Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, organisationerna Hela Sverige ska leva och Coompanion Östergötland, Linköpings universitet samt Aspöja Fastigheter AB. Länsstyrelsen Östergötland är huvudansvarig för Östersjöprojektet genom EU Central Baltic-programmet, Interreg.

De internationella parterna är från Åland, Lettland och Estland.

 

Kontaktperson
Ingela Granqvist
Projektledare för Coast4us Norrköping
011-15 15 06
Skicka e-post