Tre utvalda skolor får utvecklingsstöd av Skolverket

Publicerad 31 januari 2018 08:44

Gustaf Adolfsskolan, Söderporten och Klingsborgsskolan kommer att delta i satsningen Samverkan för bästa skola. Det är ett samarbete med Skolverket för att förbättra kunskapsresultat och öka likvärdigheten på skolorna. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag från regeringen.

I satsningen Samverkan för bästa skola erbjuder Skolverket stöd för att öka måluppfyllelsen på utvalda förskolor, förskoleklasser och skolor som har svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Skolorna har låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Satsningen är ett uppdrag från regeringen till Skolverket att i dialog med skolorna genomföra insatser för att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Tre grundskolor inom Norrköpings kommun har blivit erbjudna av Skolverket att ingå i Samverkan för bästa skola: Gustaf Adolfsskolan, Söderporten och Klingsborgsskolan. I samarbete med Skolverket ska kommunen och skolorna göra en nulägesanalys, därefter ska åtgärdsplaner tas fram som beskriver vilka insatser som behöver göras för att öka måluppfyllelsen och resultaten. En överenskommelse skrivs mellan Norrköpings kommun och Skolverket där det framgår vad som ska göras och vem som ansvarar för respektive insats.

– Det är en stor och riktad satsning som vi får möjlighet att göra med stöd av Skolverket. I och med det utvecklingsarbete som pågår i våra skolor för ökad måluppfyllelse kommer det här helt rätt i tiden för oss, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör på Norrköpings kommun.

I Samverkan för bästa skola är det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet viktigt. Skolverkets stöd och insatserna som genomförs ska stå på solid vetenskaplig grund eller bygga på och bidra till beprövad erfarenhet. Satsningen genomförs i samverkan med utvalda lärosäten.

– Satsningen ger oss kvalificerat stöd i arbetet med våra främsta utmaningar. Kopplingen till lärosäten gör att förankringen i forskningen stärks och vår forsknings- och utvecklingsavdelning kommer att vara en viktig länk i arbetet tillsammans med skolorna, säger Sofie Lindén.

– Det här är ytterligare ett sätt för oss att kraftsamla för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Tillsammans med regeringen och Skolverket får vi ytterligare perspektiv på det arbete vi gör vilket jag är övertygad om kommer att lösa flera av våra utmaningar, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Redan på onsdag den 31 januari träffar skolornas arbetsgrupper Skolverkets processtödjare för att starta upp samarbetet, som kan pågå i upp till tre år.