Träffa familjehemsenheten på Ingelsta shopping

Publicerad 09 juni 2017 08:24

Familjehemsenheten söker nya uppdragstagare! Vill du veta mer så kom och träffa oss på Ingelsta shopping imorgon lördag kl 11-15!

Att vara uppdragstagare innebär att man öppnar sitt hem för att ge kärlek och trygghet för en eller två barn/ungdomar. Det innebär också att man ger den praktiska omsorg ett barn behöver. I uppdraget erbjuds, förutom regelbunden kontakt med socialsekreterare och familjehemssekreterare, handledning och stöd av en familjehemskonsult, som även kan nås utanför kontorstid. Familjer som inte tidigare har haft uppdrag erbjuds utbildningar.

Vill du veta mer? Kom och träffa Arne och Yvonne från familjehemsenheten på lördag den 20 maj kl 11-15 på Ingelsta shopping.

Gå gärna in på vår webbplats för där hittar du mer information: norrkoping.se/familjehem

Du kan också kontakta familjehemsenheten via telefon eller e-post:
Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se