Tillgänglighetspriset 2017
går till Melaflotten

Publicerad 27 september 2017 11:30

Melaflotten är årets vinnare av Norrköpings kommuns tillgänglighetspris. Hedersomnämnanden går till Stadium Sports Camp, KFUM och Eneby BK. I motiveringen till priset pekar juryn på Melaflottens betydelse för att alla personer oavsett funktionsnedsättning ska kunna komma ut i naturen.

Motivering Tillgänglighetspriset 2017

För många är möjligheten att ta sig ut i naturen en viktig del av livet. För människor med funktionsnedsättning är det inte alltid en självklarhet. Föreningen Melaflotten har under många år arbetat med göra det möjligt för fler att ta del av naturen. Vid stranden vid Mela i nedre Glottern i Åby finns en tillgänglig flotte och miljön runt omkring har tillgänglighetsanpassat. Det är många som sätter stort värde på föreningens ideella arbete. Melaflotten tilldelas Tillgänglighetspriset 2017 för att de har använt sin kreativitet och kunskap för att göra naturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Om Melaflotten

Melaflotten ligger vid stranden vid Mela i nedre Glottern. Verksamheten startades 1995 av medlemmar i Glotterns fiskevårdsförening eftersom de ville att alla personer skulle ha möjlighet att ge sig ut och fiska. Idag har Melaflotten utökat sin verksamhet med en stuga med övernattningsmöjligheter, badbrygga, sandstrand, kanot och roddbåt. Föreningen Melaflotten är ideell och det är gratis att ta del av verksamheten.

Motivering hedersomnämnanden

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn och unga rätt till fritid och ska kunna vara delaktiga på lika villkor. Trots det är det många barn och unga med funktionsnedsättning som inte har något att göra på sin fritid. Att ha något att göra på fritiden ökar graden av delaktighet och upplevelsen av att vara med i en gemenskap. Med följande hedersomnämnande vill Tillgänglighetspriset uppmärksamma de aktörer som faktiskt gör skillnad och gör det möjligt för alla barn och unga att ha en meningsfull fritid.

Stadium Sports Camp, KFUM och Eneby BK tilldelas hedersomnämnande i samband med Tillgänglighetspriset 2017 för sitt arbeta med att möjliggöra för barn och unga att ta del av fritidsaktiviteter oavsett förutsättningar och på lika villkor.

Juryn

Tillgänglighetspriset delas ut av kommunalrådet och juryns ordförande Karin Jonsson (C). Priset är ett konstverk från Estetverkstan som gjorts av Marie Johansson. I juryn för Tillgänglighetspriset 2017 ingår Karin Jonsson (C) - kommunalråd, Björn Lundborg - Fastighetsägarna, Criss Hagfeldt & Stig Bredberg - HSO, Cecilia S Aldén - Norrköpings Handel, Christer Johansson - DHR och Britt Forsberg – näringslivsavdelningen.