Tillfällig stängning av tonårsverksamheten inom Norrköpings fritidsgårdar

Publicerad

Utbildningsnämnden har beslutat att tillfälligt stänga tonårsverksamheten inom Norrköpings fritidsgårdar i syfte att förhindra smittspridning och med anledning av Region Östergötlands uppmaning till personlig lockdown, där begränsning av sociala kontakter på fritiden ingår. Beslutet omfattar verksamheten som sker på kvällar och helger, för elever i årskurs 7-9. Beslutet omfattar inte verksamhet för barn som är 10-12 år eller korttidstillsynen. Beslutet gäller från och med tisdag 4 maj till och med söndag 16 maj.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från tisdag 4 maj till och med söndag 16 maj. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i samråd med smittskyddsläkare.

Hög smittspridning i Norrköping

Bakgrunden till beslutet är den omfattande smittspridningen som råder i Norrköping. På grund av det allvarliga läget har Region Östergötland uppmanat till personlig lockdown, vilket meddelades på en pressträff med Region Östergötland den 30 april. Alla uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och minska smittspridningen av covid-19 och bland annat begränsa sina sociala kontakter. Med anledning av detta och i syfte att förhindra smittspridning har utbildningsnämnden beslutat att tillfälligt stänga tonårsverksamheten inom fritidsgårdarna.

Tonårsverksamheten berörs

Beslutet omfattar tonårsverksamheten som sker på kvällar och helger, för elever i årskurs 7-9. Beslutet omfattar inte verksamhet för barn som är 10-12 år eller korttidstillsynen.

Information till ungdomar och vårdnadshavare

Ungdomar och vårdnadshavare informeras om den tillfälliga stängningen av tonårsverksamheten genom fritidsgårdarnas kanaler.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare