Tillfällig stängning av
avdelningar på Skattens förskola

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att tillfälligt stänga avdelningarna för de yngre barnen (1-3 år) på Skattens förskola. Den tillfälliga stängningen görs i syfte att stoppa pågående smittspridning. Beslutet gällde från början från torsdag 29 april till och med måndag 3 maj, men är förlängt till och med onsdag 5 maj.

Uppdatering 3 maj - Beslut om förlängd tillfällig stängning

Utbildningsnämnden har beslutet att förlänga den tillfälliga stängningen av avdelningarna för de yngre barnen på Skattens förskola, på grund av ett fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvao på grund av covid-19. Beslutet gäller till och med onsdag 5 maj.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från och med torsdag 29 april till och med måndag 3 maj. Beslutet är fattat av utbildningsnämnden och utbildningskontoret för att förhindra smittspridning och på grund av att många i personalen är sjuka och det är ett ansträngt personalläge på förskolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Vi förstår att beslutet om stängning kan innebära svårigheter för vårdnadshavare, men vi hoppas att det finns förståelse för den situation som uppkommit och att barnen kan hållas hemma under aktuell period.

Beslutet gäller avdelningarna för de yngre barnen

Beslutet om tillfällig stängning gäller avdelningarna för de yngre barnen (1-3 år). Övriga avdelningar har öppet.

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el- och vattenförsörjning.

Vårdnadshavare har informerats om det tillfälliga beslutet samt om hur man går tillväga om man har stort behov av stöd.

Tack för att du har förståelse och bidrar till minskad smittspridning!

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till dig som har barn. Här hittar du information om vad som gäller kring barnomsorgsavgifter och länkar till Försäkringskassans information.

Information för dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola