Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på Vilbergsskolan

Publicerad 20 november 2020 17:19

Med anledning av covid-19 och smittspridning bland personal på Vilbergsskolan behöver elever i årskurs 1-6 tillfälligt övergå till distansundervisning. Omställningen börjar måndagen den 23 november med en hemstudiedag. Elever i årskurs 1-6 övergår till distansundervisning den 24 november. Beslutet gäller till och med fredagen den 27 november. Förskoleklassen håller tillfälligt stängt under dessa dagar.

Situationen på Vilbergsskolan är sådan att personal är hemma med bekräftad covid-19, flera har även covidliknande symtom. Det har lett till en högre arbetsbelastning för medarbetare som är på plats. Situationen påverkar såväl verksamheten i stort som möjligheten att bedriva undervisning. Beslutet om omställningen har fattats av utbildningsnämnden i samråd med utbildningskontoret, i syfte att minimera smittspridningen och samtidigt kunna upprätthålla verksamheten på bästa möjliga sätt. Beslutet kan komma att ändras vid behov eller förändrat läge.

Så här kommer undervisningen för åk 1-6 att organiseras

Personalen kommer förbereda undervisningen under måndag 23 november. Alla detaljer är inte klara i dagsläget. I korthet kommer undervisningen att organiseras enligt följande:

Årskurs 4-6

  • Undervisningen för elever i årskurs 4-6 kommer bedrivas genom distansundervisning.
  • Eleverna i årskurs 4-6 har egna Chromebooks.
  • Distansundervisningen sker via Google Classroom som eleverna redan är vana vid. Lärarna kommer att tillhandahålla uppgifter som eleverna ska arbeta med.

Årskurs 1-3

  • Lärarna planerar för vilken typ av undervisning som kommer att kunna genomföras. Det kan handla om färdighetsträning med lämpliga arbetsuppgifter.
  • Vårdnadshavare kan behöva hämta arbetsmaterial på skolan under nästa vecka.

En nära dialog mellan lärare och elev och vårdnadshavare kommer att vara extra viktig under den här perioden.

Elever i behov av särskilt stöd

Vårdnadshavare för elever med stort behov av stöd kommer att bli kontaktade av personal på skolan.

Förskoleklassen

Förskoleklassen håller tillfälligt stängt under perioden måndagen den 23 november till och med fredagen den 27 november. Vårdnadshavare har möjlighet att hämta arbetsmaterial från skolan. Vårdnadshavare som har barn i förskoleklass har möjlighet att söka ersättning för vab. Mer information om det finns på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se

Fritidshemmet

Fritidshemmet håller öppet för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ordna omsorg på annat sätt.

Skolskjuts bokas av

Utbildningskontoret bokar av skolskjuts för de elever som åker buss och taxi.

Skollunch

Information om skollunch går ut till vårdnadshavare.

Information till vårdnadshavare via e-post

Information har skickats ut till vårdnadshavare via e-post fredag 20 november. Ny information ges under eftermiddagen onsdag 25 november.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret:

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
sofie.linden@norrkoping.se

Mer information kopplat till coronaviruset: Information för dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola

Tack för visad förståelse och att du bidrar till minskad smittspridning.