Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på Hultdalsskolan

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna på Hultdalsskolan ska övergå till distansundervisning tillfälligt. Beslutet gäller från och med tisdag 23 mars till och med torsdag 1 april.

Beslutet gäller under tillfällig period

Omställningen till distansundervisning startar tisdagen den 23 mars och pågår till och med torsdag 1 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Distansundervisningen förbereds

Personalen på skolan arbetar med att förbereda distansundervisningen. Vårdnadshavare informeras om hur distansundervisningen ska genomföras under tisdag 23 mars.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg.
Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare