Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på Hotell, restaurang och bageriprogrammet, gymnasiesärskolan De Geergymnasiet

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna på Hotell, restaurang och bageri-programmet inom gymnasiesärskolan på De Geergymnasiet ska övergå till distansundervisning tillfälligt. Beslutet gällde från början från och med onsdag 24 mars till och med onsdag 30 mars, men är nu förlängt till torsdag 1 april.

Uppdatering 26 mars

På grund av fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro som följd har utbildningsnämnden tagit beslut om att förlänga distansundervisningen till torsdag 1 april.

Beslutet gäller under tillfällig period

Omställningen till distansundervisning startar onsdag 24 mars och pågår till och med onsdag 30 mars. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om hur distansundervisningen ska genomföras under onsdag 24 mars.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare