Tillfällig omställning till distansundervisning för elever i årskurs 4-6 på Kyrkskolan

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna i årskurs 4-6 på Kyrkskolan ska tillfälligt övergå till distansundervisning. Beslutet gällde från början fr¨ån tisdag 27 april. Det förlängdes först till och med fredag 30 april och sedan till onsdag 5 maj. Beslutet gäller nu till och med onsdag 12 maj.

Uppdatering 5 maj - Fortsatt distansundervisning

Årskurs 4-6 på Kyrkskolan har fortsatt distansundervisning på grund av ett fortsatt ansträngt läge och hög sjukfrånvaro till följd av covid-19. Utbildningsnämnden har förlängt beslutet till och med onsdag 12 maj.

Uppdatering 3 maj - Förlängt beslut om tillfällig distansundervisning

Beslutet om tillfällig distansundervisning för årskurs 4-6 på Kyrkskolan är förlängt igen på grund av att läget är fortsatt ansträngt med hög sjukfrånvaro på grund av covid-19. Beslutet gäller till och med onsdag 5 maj.

Uppdatering 28 april – Förlängt beslut om tillfällig distansundervisning

Utbildningsnämnden har förlängt beslutet om tillfällig distansundervisning för årskurs 4-6 på Kyrkskolan på grund av ett fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19. Beslutet gäller till och med fredag 30 april.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från och med tisdag 27 april till och med fredag 30 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informerades om hur distansundervisningen ska genomföras under måndag 26 april.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Tillfällig distansundervisning för årskurs 1-3

Beslut har tidigare tagits om tillfällig övergång till distansundervisning för årskurs 1-3. Det beslutet omfattar även förskoleklass och fritidshem som håller tillfälligt stängt.

Tillfällig omställning till distansundervisning för elever i årskurs 1-3 på Kyrkskolan

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare