Tillåtet att grilla på egen tomt från och med 14 augusti

Publicerad 13 augusti 2018 18:12

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti. Det är dock fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län.

Läs mer om de förändrade föreskrifterna på Länsstyrelsens webbsida

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut gällande eldningsförbud i Östergötlands län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län.

Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt restaurangverksamhet. All grillning ska ske med stor försiktighet och du har alltid eget ansvar för grillningen. Länsstyrelsen avråder i sammanhanget från att använda engångsgrillar.

Det är dock fortsatt eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt anslutning till skog och mark. Förbudet gäller även på iordningställda grillplatser samt användning av stormkök och liknande i och i direkt anslutning till skog och mark. Beslutet gäller från och med 14 augusti 2018 och tills vidare.

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

 

 

Avotulentekokielto Norrköpingissä ja koko Itä-Götanmaan läänissa

Keskiviikosta 25. heinäkuuta lähtien koskee avotulentekokielto Norrköpingissä ja koko Itä-Götanmaan läänissä äärimmäisen kuivuuden johdosta.

14. elokuuta lähtien saa jälleen tehdä avotulen omalla tontilla, eli esim. grillaus kotona on sallittua.

Muuten ja muualla on kaiken tapaisten grillien (hiili, kaasu, sähkö) käyttö kielletty, niin kuin myös ulkona luonnossa avotulen käsittely, keittely tai paistaminen. Tämä päätös koskee kaikkia Itä-Götanmaan kuntia. Kielto koskee niin pitkään kun uusia tietoja tulee lääninhallitukselta.

Lääninhallitus kehottaa yleisöä kunnioittamaan avotulentekokieltoa. Henkilö, joka ei noudata kieltoa voi joutua edesvastuuseen ja saada rangaistuksen onnettomuuksien suojelemisen lain mukaisesti (Lagen om skydd mot olyckor).

Lääninhallitus pyytää myös kaikkia metsätyöntekijöitä välttämään metsä- ja maakoneiden käyttöä.

Itä-Götanmaan lääninhallituksen kotisivulla on hyvää ja selkeää informaatiota koskien avotulentekokieltoa.